GOE_2.Phase_2013-2

3. Preis larob. studio für architektur, Freiburg