GOE_2.Phase_2013-1

3. Preis larob. studio für architektur, Freiburg